Exkurze v rakouském Rohrbachu

V prosinci v hornorakouském Rohrbachu na okresním hejtmanství proběhl seminář   “Energetický management pro veřejné budovy“.  Tohoto odborného semináře se díky českobudějovickému poradenskému středisku Energy centre zúčastnili studenti Jihočeské univerzity a také studenti naší školy. Témata jednotlivých příspěvků:

-          Energetická optimalizace nemocnice v Rohrbachu
-          Energetická koncepce města Litoměřice
-          LED osvětlení pro veřejné budovy
-          Plánované projekty Pracovní skupiny Energie

Po společném obědě byl seminář zakončen prohlídkou technického zázemí nemocnice v Rohrbachu, které umožňuje nízkoenergetický provoz celého areálu. Provázel technický vedoucí provozu Klaus Ornezeder.  (PZ) Více foto zde.

009

Návštěva Národního zemědělského muzea

V předvánočním čase v Praze studenti v Národním zemědělském muzeu navštívili několik pěkných výstav. V rámci školního vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM se na výstavě “Od věku sloužím člověku“ studenti seznámili s vývojem obalové techniky od historie až po současnost včetně stále dokonalejší recyklace obalů. Další výstava “Od nektaru k medu“ pak představila předměty z historie včelařství. Pohled do každodenního života obyvatel českého a moravského venkova od pravěku až do dnešních dnů umožnila výstava “Venkov v proměnách staletí“ a zmapování bohaté historie, tradice i současnosti českého pivovarnictví ukázala výstava “Z chmelnice až na náš stůl“. Za zmínku stojí určitě také návštěva keramické dílny Eliáš, kde řadu pěkných výrobků zhotovují tělesně nebo mentálně postižení lidé. Nákupem dárků jsme také jejich činnost podpořili. (PZ) Více foto ve fotogalerii.

                 010                                                                                                    

Pohár českého florbalu středních škol

Dne 10. 12. 2014 se naše škola zúčastnila okresního kola florbalového
turnaje o POHÁR ČESKÉHO FLORBALU STŘEDNÍCH ŠKOL, který vyhrála a
zajistila si tak postup do krajského kola. Naši školu reprezentovali žáci Vít Strouhal, Vojta Víteček, Michal Dvořák, Petr Sýkora, Ondřej Horák, Daniel Růžička, Robin Podlaha, Martin Stolarik, Stanislav Dosek, František Malina, Lukáš Hořejší, Ladislav Vajsochr.  Srdečně blahopřejeme a držíme palce v dalším kole!

10833716_823539077668596_616214511_n

Nabídka zaměstnání

Nabízíme pracovní uplatnění na pozici Administrátora projektů a veřejných zakázek.

Požadavky:
- zkušenosti s přípravou investičních a neinvestičních projektů a řízením jejich realizace
- znalost zákona o veřejných zakázkách a směrnic kraje k veřejným zakázkám
- znalost problematiky grantů EU
- flexibilita, adaptabilita, přesnost, samostatnost

Zájemci zasílejte CV na e-mail: krajcovicova@sspcb.cz

Chcete navštívit naši školu?

Nestihli jste přijít na Den otevřených dveří? Nevadí! Naši školu je možné navštívit kdykoliv ve všední dny v dopoledních hodinách. Rádi Vám ukážeme prostory učeben teoretického i praktického vyučování a sdělíme bližší informace o možnostech studia u nás.
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Ing. Radim Galko, Ph. D.
galko@sspcb.cz, 387 422 611, 608 318 939

Navštívili jsme čističku odpadních vod a úpravnu vody

Letošní podzim se nese v duchu rozmanitých exkurzí. Tentokráte třídy 2.I , 3.I (instalatéři) a 3.A , 4.A (Technické zařízení budov) navštívili čističku odpadních vod (ČOV) a úpravnu vody (ÚV) v Hrdějovicích. Více foto zde.

img_1231

1. strana ze 6123456