Na Domově mládeže se stále něco děje

V lednu na Domově mládeže odstartovaly „Intrácké taneční“. Učíme se a zdokonalujeme ve standartních a moderních tancích každé pondělí a středu večer mezi 18. a 19. hodinou v konferenčním sále školy. Taneční poběží dále během února s možným prodloužením do konce března. V plánu máme 6 až 7 tanců, k tomu nějaké speciality a možná i prodlouženou nebo záverečnou afterparty. Pojďte s námi držet krok, taneční a plesová sezóna je v plném proudu.

Začátek tanečních

Nabídka zaměstnání

Učitel odborných předmětů pro obor vzdělání Požární ochrana

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru
 • pedagogické vzdělání učitele odborných předmětů
 • odborně způsobilá osoba ve smyslu § 11 zák. č. 133/1985 Sb. o Požární
 • ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • specialista v oblasti požární ochrany
 • soudní znalec
 • flexibilita, adaptabilita, přesnost, samostatnost

Zájemci zasílejte CV na e-mail: kubat@sspcb.cz

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na základě § 2 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v pozdějším znění.

Termín na podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení:

 • denní studium – do 15. března 2015
 • dálkové studium – do 20. března 2015

Ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory: Požární ochrana, Technická zařízení budov, Ekonomika a podnikání (Finanční služby).

Termíny konání přijímací zkoušky: 22. dubna 2015 a 23. dubna 2015.

Přijímací zkoušky se nekonají pro učební obory a pro nástavbové studium oboru Podnikání.

Na stránkách školy v záložce „Pro zájemce o studium“ jsou uvedena Kritéria přijímacího řízení.

Škola přijímá do denního studia v 1. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Maturitní obory

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) 30
39-08-M/01 Požární ochrana 30
36-45-M/01 Technická zařízení budov 30

 Učební obory

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
36-52-H/01 Instalatér 48
36-56-H/01 Kominík 15
39-41-H/01 Malíř a lakýrník (Malíř) 24
36-66-H/01 Montér suchých staveb 24
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 15
36-64-H/01 Tesař 15
33-56-H/01 Truhlář 30
36-67-H/01 Zedník 48

Nástavbové studium

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 30

Dálkové studium

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 30
36-56-H/01 Kominík 30

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání bez zdravotního omezení:

 • obor Požární ochrana – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
 • obor Technická zařízení budov, Ekonomika a podnikání (Finanční služby), Podnikání (nástavbové studium) – není nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
 • učební obory – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Více informací najdete v sekci Pro zájemce o studium.

Exkurze v rakouském Rohrbachu

V prosinci v hornorakouském Rohrbachu na okresním hejtmanství proběhl seminář   “Energetický management pro veřejné budovy“.  Tohoto odborného semináře se díky českobudějovickému poradenskému středisku Energy centre zúčastnili studenti Jihočeské univerzity a také studenti naší školy. Témata jednotlivých příspěvků:

-          Energetická optimalizace nemocnice v Rohrbachu
-          Energetická koncepce města Litoměřice
-          LED osvětlení pro veřejné budovy
-          Plánované projekty Pracovní skupiny Energie

Po společném obědě byl seminář zakončen prohlídkou technického zázemí nemocnice v Rohrbachu, které umožňuje nízkoenergetický provoz celého areálu. Provázel technický vedoucí provozu Klaus Ornezeder.  (PZ) Více foto zde.

009

Návštěva Národního zemědělského muzea

V předvánočním čase v Praze studenti v Národním zemědělském muzeu navštívili několik pěkných výstav. V rámci školního vzdělávacího programu společnosti EKO-KOM se na výstavě “Od věku sloužím člověku“ studenti seznámili s vývojem obalové techniky od historie až po současnost včetně stále dokonalejší recyklace obalů. Další výstava “Od nektaru k medu“ pak představila předměty z historie včelařství. Pohled do každodenního života obyvatel českého a moravského venkova od pravěku až do dnešních dnů umožnila výstava “Venkov v proměnách staletí“ a zmapování bohaté historie, tradice i současnosti českého pivovarnictví ukázala výstava “Z chmelnice až na náš stůl“. Za zmínku stojí určitě také návštěva keramické dílny Eliáš, kde řadu pěkných výrobků zhotovují tělesně nebo mentálně postižení lidé. Nákupem dárků jsme také jejich činnost podpořili. (PZ) Více foto ve fotogalerii.

                 010                                                                                                    

Pohár českého florbalu středních škol

Dne 10. 12. 2014 se naše škola zúčastnila okresního kola florbalového
turnaje o POHÁR ČESKÉHO FLORBALU STŘEDNÍCH ŠKOL, který vyhrála a
zajistila si tak postup do krajského kola. Naši školu reprezentovali žáci Vít Strouhal, Vojta Víteček, Michal Dvořák, Petr Sýkora, Ondřej Horák, Daniel Růžička, Robin Podlaha, Martin Stolarik, Stanislav Dosek, František Malina, Lukáš Hořejší, Ladislav Vajsochr.  Srdečně blahopřejeme a držíme palce v dalším kole!

10833716_823539077668596_616214511_n

1. strana ze 6123456