Nástup žáků do školy ve školním roce 2016/2017

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016 (lichý týden).

!!! Žáci 2. a 3. ročníků učebních oborů (teoretické vyučování v sudém týdnu) nastupují 1.9. 2016 rovnou na OV !!!

Předpokládaný konec třídnické hodiny u 1. ročníků cca v 10.00 hod.

 

Třída ve školním roce 2015/16

Název oboru

Třída ve školním roce 2016/17

(Třídní učitel)

Nástup

učebna, OV

0 Požární ochrana 1.B 230 (UR) – 8:00
1.B Požární ochrana 2.B 307 (NY – zástup za HN) – 8:00
2.B Požární ochrana 3.B 307 (NY) – 8:00
3.B Požární ochrana 4.B 308 (SCH) – 8:00
0 Technická zařízení budov + Finanční služby 1.A 326 (JE) – 8:00
1.A Technická zařízení budov + Finanční služby 2.A 211 (SF) – 8:00
2.A Technická zařízení budov + Finanční služby 3.A 322 (GR) – 8:30
3.A Technická zařízení budov + Finanční služby 4.A 317 (VR) – 8:00
0 Podnikání – denní nástavba 1.P 324 (WI) – 8:00
1.P Podnikání – denní nástavba 2.P 127 (JI – zástup za JIR) – 8:00
0 Instalatér + Zámečník 1.I – lichý 328 (ZA) – 8:00
1.I Instalatér + Zámečník 2.I – sudý od 1. 9. OV – 8:00
2.I Instalatér + Zámečník 3.I – lichý 218 (RI) – 8:00
0 Malíř + Kominík 1.M – sudý 207 (VT – zástup za KL) – 8:00, od 2. 9. OV
1.M Malíř + Kominík + Truhlář 2.M – lichý 212 (SAU) – 8:00
2.M Malíř + Montér suchých staveb + Tesař + Zedník 3.M – sudý od 1. 9. OV – 8:00
0 Truhlář 1.T – sudý 311 (PZ) – 8:00, od 2. 9. OV
1.T Montér suchých staveb + Tesař + Zedník 2.T – lichý 325 (SE) – 8:00
2.T Kominík + Truhlář 3.T – sudý od 1. 9. OV – 8:00
0 Montér suchých staveb + Tesař + Zedník 1.Z – lichý 313 (HV) – 8:00

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/201

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 a ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky, na základě § 60 odst. 1, odst. 4 školského zákona; § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.

Termín na podání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení:

  • maturitní obory – do 19. srpna 2016
  • učební obory + nástavbový obor Podnikání – do 1. září 2016

Ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory:

Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby (PZ ze společenskovědního základu), Technická zařízení budov (PZ z matematiky).

Přijímací zkouška je formou testu a je zadávaná ředitelem školy.

Termín konání přijímací zkoušky: 31. srpna 2016

Přijímací zkoušky se nekonají pro učební obory a pro nástavbový obor Podnikání.

Na stránkách školy v záložce „Pro zájemce o studium“ jsou uvedena Kritéria přijímacího řízení.

Škola přijímá do denního studia ve 4. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Maturitní obory:

Kód Název oboru Předpokládaný početpřijímaných uchazečů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční služby 2
36-45-M/01 Technická zařízení budov 5

Učební obory:

Kód Název oboru Předpokládaný početpřijímaných uchazečů
39-41-H/01 Malíř a lakýrník – Malíř - stipendium 5
36-66-H/01 Montér suchých staveb 8
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník - stipendium 2
36-64-H/01 Tesař - stipendium 5
36-67-H/01 Zedník - stipendium 3

 Nástavbové obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání – denní forma  vzdělávání 10

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání bez zdravotního omezení: 

  • obory Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby; Technická zařízení budov; Podnikání - není nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
  • učební obory – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Vyhlášení výsledků 4. kola přijímacího řízení

  • pro maturitní obory bude zveřejněno dne 31. srpna 2016 na www.sspcb.cz
  • pro učební obory + obor Podnikání bude zveřejněno dne 1. září 2016 na www.sspcb.cz

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Čtyřleté studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  Výsledková listina
 Výsledková listina

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Závěrečné zkoušky

V měsíci červnu si naši učni z končících ročníků procvičili své vědomosti i zručnost u závěrečných zkoušek. Dařilo se jim velice dobře a gratulujeme jim k získání Výučních listů a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

p1070809

p1070849

Sportovně turistický kurz

V týdnu od 13. do 17. června se naši žáci účastnili Sportovně turistického kurzu, kde jezdili na kolech, sjížděli řeku a sportovali co se do nich vešlo. Více foto zde.

p6141255

TFA Železný hasič 2016

Letos si naši prváci mohli vyzkoušet svou vytrvalost a odolnost na 2. ročníku soutěže TFA Železný hasič. Nakonec uspěli starší. Dívčí kategorii opanovaly třeťačky. Zvítězila Dominika Bajtová, na druhém místě se umístila Tereza Sagerová a na třetím Ludmila Pechlátová, všechny ze 3.B.  Mezi chlapci byl nejlepší David Kovanda ze 2.B, za ním se umístil jeho spolužák Matěj Svozil. Pro třeťáka Víta Strouhala zbylo krásné třetí místo. Všem zúčastněným srdečně blahopřejeme. Více foto zde.

p1030689

p1030697

Co se dělo v oboru TZB v letošním školním roce 2015/16?

Navštívili jsme sérii odborných přednášek firem z našeho oboru a zúčastnili se dvou zajímavých exkurzí. Dozvěděli jsme se opět něco více z praxe a také velmi potěšující zprávu, že poptávka po absolventech oboru TZB neustále roste. Prověřili jsme nové zateplení naší školy pomocí termovize.

Témata přednášek:

Moderní technologie pro vytápění, chlazení a větrání budov

Energetická účinnost a špičková řešení v TZB

Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov

Úsporné řešení systému vytápění a přípravy čerstvé teplé vody

Armatury, regulace a otopná tělesa z hlediska optimalizace hydraulických zapojení otopných soustav.

Moderní materiály a technologie pro výstavbu rodinných domů a obytných budov

Nízkonákladové stavby na bázi dřeva

Použití anhydritových a cementových potěrů a nanotechnologie u podlahového vytápění

Exkurze:

10.5. 2016 Firma Zehnder v Sezimově Ústí – Komfortní větrání s rekuperací tepla v rodinných domcích, návrhy a realizace

Společnost Zehnder Group Deutschland GmbH patří ke švýcarské skupině Zehnder Group AG, která má na evropském trhu vedoucí postavení v oboru radiátorů a je jedním z vedoucích dodavatelů komfortních systémů větrání s rekuperací tepla. Společnost Zehnder nabízí energeticky účinná řešení pro komfortní a zdravé vnitřní klima, designové radiátory, systémy komfortního větrání prostoru, stropním sálavé panely pro vytápění a chlazení.

8.6. 2016 Firma KORADO v České Třebové – odborná přednáška na téma Otopná tělesa, prohlídka výroby deskových a trubkových otopných těles

Česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí patří mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Hlavním výrobním programem jsou desková otopná tělesa RADIK, trubková otopná tělesa KORALUX, designová otopná tělesa KORATHERM a kompletní sortiment konvektorů.

1. strana ze 71234567