Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Čtyřleté studijní obory

Zkratka oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a pdnikání Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina

 

Nástavbové studijní obory

Zkratka oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

 

Tříleté učební obory

Zkratka oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
 36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř a lakýrník Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Příjimací zkoušky 2015

Termíny konání přijímací zkoušky: 22. dubna 2015 a 23. dubna 2015.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude odeslána nejpozději 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Přijímací zkoušky se nekonají pro učební obory a pro nástavbové studium oboru Podnikání.

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete zde.

Na stránkách školy v záložce „Pro zájemce o studium“ jsou uvedena Kritéria přijímacího řízení.

Ještě jste si nevyzkoušeli naše Přijímací zkoušky nanečisto?

Energetika ve světě, ve kterém žijete a budete žít

8. dubna přednášel na naší škole místopředseda Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj Ing. Ivan Beneš. Přednáška ukázala bezpečnostní hlediska zásobování energii, ekonomiku energetiky a dopady energetiky na udržitelný rozvoj společnosti. Z těchto hledisek vyplývá naléhavost vypořádat se s limitovanými zásobami fosilních paliv a přejít na obnovitelné zdroje energie. Přednáška byla zajištěna ve spolupráci s Občanskou iniciativou pro ochranu životního prostředí (http://oizp.cz)   Více foto zde.  (PZ)

001

Město králů České Budějovice a čeští panovníci v průběhu staletí

Výstavu připravili českobudějovičtí archiváři u příležitosti 750. výročí založení města Budějovic.  Expozice pojednávala o vývoji vztahů mezi městem a českými panovníky od založení až po zánik monarchie v roce 1918. Studenti zde viděli listiny, které čeští králové vydali městu, místním cechům nebo měšťanům v nejrůznějších souvislostech. Vztah panovníků k městu se nezakládal jen na privilegiích, ale třeba i na dobrém budějovickém pivu, které si oblíbil král Ferdinand. V listině z roku 1547 Budějovičtí Ferdinandovi píšou, že našli toho nejlepšího sládka v Budějovicích a posílají ho na jeho císařský dvůr, aby mu vařil dobré pivo.  (PZ)

Barma (Myanmar) v proudu času

25 našich studentů navštívilo 23. března přednášku agentury “Pohodáři“. Tato audiovizuální přednáška studenty seznámila s historií i současností zajímavé země, která prošla vleklou občanskou válkou. Vedle úchvatné tropické přírody a nádherných památek zaujala také zajímavá koexistence budhismu s křesťanstvím. Více foto zde.   (PZ)

001

Pronájem garáže – Nádražní ulice

Střední škola polytechnická nabízí k pronájmu garáž o velikosti 27 m v ulici Nádražní (bývalý vojenský areál).

Garáž je k dispozici ihned, cena nájmu 55 Kč/m2/měsíc.

Kontakt:  Ing. Helena Krajčovičová, tel.: 724 500 399,  krajcovicova@sspcb.cz

1. strana ze 812345678