Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Čtyřleté studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  Výsledková listina
Výsledková listina

Nástavbové studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Nástup žáků do školy ve školním roce 2016/2017

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016 (lichý týden).

!!! Žáci 2. a 3. ročníků učebních oborů (teoretické vyučování v sudém týdnu) nastupují 1.9. 2016 rovnou na OV !!!

Předpokládaný konec třídnické hodiny u 1. ročníků cca v 10.00 hod.

 

Třída ve školním roce 2015/16

Název oboru

Třída ve školním roce 2016/17

(Třídní učitel)

Nástup

učebna, OV

0 Požární ochrana 1.B 230 (UR) – 8:00
1.B Požární ochrana 2.B 307 (NY – zástup za HN) – 8:00
2.B Požární ochrana 3.B 307 (NY) – 8:00
3.B Požární ochrana 4.B 308 (SCH) – 8:00
0 Technická zařízení budov + Finanční služby 1.A 326 (JE) – 8:00
1.A Technická zařízení budov + Finanční služby 2.A 211 (SF) – 8:00
2.A Technická zařízení budov + Finanční služby 3.A 322 (GR) – 8:30
3.A Technická zařízení budov + Finanční služby 4.A 317 (VR) – 8:00
0 Podnikání – denní nástavba 1.P 324 (WI) – 8:00
1.P Podnikání – denní nástavba 2.P 127 (JI – zástup za JIR) – 8:00
0 Instalatér + Zámečník 1.I – lichý 328 (ZA) – 8:00
1.I Instalatér + Zámečník 2.I – sudý od 1. 9. OV – 8:00
2.I Instalatér + Zámečník 3.I – lichý 218 (RI) – 8:00
0 Malíř + Kominík 1.M – sudý 207 (VT – zástup za KL) – 8:00, od 2. 9. OV
1.M Malíř + Kominík + Truhlář 2.M – lichý 212 (SAU) – 8:00
2.M Malíř + Montér suchých staveb + Tesař + Zedník 3.M – sudý od 1. 9. OV – 8:00
0 Truhlář 1.T – sudý 311 (PZ) – 8:00, od 2. 9. OV
1.T Montér suchých staveb + Tesař + Zedník 2.T – lichý 325 (SE) – 8:00
2.T Kominík + Truhlář 3.T – sudý od 1. 9. OV – 8:00
0 Montér suchých staveb + Tesař + Zedník 1.Z – lichý 313 (HV) – 8:00

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/201

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 a ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky, na základě § 60 odst. 1, odst. 4 školského zákona; § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.

Termín na podání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení:

  • maturitní obory – do 19. srpna 2016
  • učební obory + nástavbový obor Podnikání – do 1. září 2016

Ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory:

Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby (PZ ze společenskovědního základu), Technická zařízení budov (PZ z matematiky).

Přijímací zkouška je formou testu a je zadávaná ředitelem školy.

Termín konání přijímací zkoušky: 31. srpna 2016

Přijímací zkoušky se nekonají pro učební obory a pro nástavbový obor Podnikání.

Na stránkách školy v záložce „Pro zájemce o studium“ jsou uvedena Kritéria přijímacího řízení.

Škola přijímá do denního studia ve 4. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Maturitní obory:

Kód Název oboru Předpokládaný početpřijímaných uchazečů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční služby 2
36-45-M/01 Technická zařízení budov 5

Učební obory:

Kód Název oboru Předpokládaný početpřijímaných uchazečů
39-41-H/01 Malíř a lakýrník – Malíř - stipendium 5
36-66-H/01 Montér suchých staveb 8
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník - stipendium 2
36-64-H/01 Tesař - stipendium 5
36-67-H/01 Zedník - stipendium 3

 Nástavbové obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání – denní forma  vzdělávání 10

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání bez zdravotního omezení: 

  • obory Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby; Technická zařízení budov; Podnikání - není nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
  • učební obory – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Vyhlášení výsledků 4. kola přijímacího řízení

  • pro maturitní obory bude zveřejněno dne 31. srpna 2016 na www.sspcb.cz
  • pro učební obory + obor Podnikání bude zveřejněno dne 1. září 2016 na www.sspcb.cz

Výsledky 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Čtyřleté studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  Výsledková listina
 Výsledková listina

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Závěrečné zkoušky

V měsíci červnu si naši učni z končících ročníků procvičili své vědomosti i zručnost u závěrečných zkoušek. Dařilo se jim velice dobře a gratulujeme jim k získání Výučních listů a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.

p1070809

p1070849

Sportovně turistický kurz

V týdnu od 13. do 17. června se naši žáci účastnili Sportovně turistického kurzu, kde jezdili na kolech, sjížděli řeku a sportovali co se do nich vešlo. Více foto zde.

p6141255

1. strana ze 812345678