Objednávání stravy přes internet

Žádáme všechny studenty, kteří jsou přihlášení ke stravování v naší jídelně, aby si změnili heslo pro objednávání stravy přes internet na své vlastní bez ohledu na to, zda si stravu přes internet objednávají či nikoli.

Adaptační kurzy 1. ročníků

„I letos první ročníky vyrážejí na adaptační kurz. Třída 1.A (TZB) s třídou 1.D (FS) začínají již toto pondělí 8. září ve školicím centru Statek Výštice a třída 1.B (PO) je ve středu pojede vystřídat. Přejeme všem účastníkům, aby se jim jejich pobyt vydařil.“

Nástup žáků do školy v novém školním roce 2014/2015

Školní rok začíná v pondělí 1.9. 2014 – sudý týden.

2. a 3. ročníky učebních oborů (teorie – lichý týden) – nástup na OV dne 1. 9. 2014 v 8 hodin

Třída
ve šk. roce
2013/14
Název oboru Třída
ve šk. roce
2014/15
Učebna,
(třídní učitel),
Nástup OV
0  Požární ochrana 1.B 307 (NY)
1.B  Požární ochrana 2.B  207 (SCH)
2.B  Požární ochrana 3.B  230 (UR)
0  Technická zařízení budov 1.A 322 (GR)
1.A  Technická zařízení budov + Finanční služby 2.A  324 (VR)
2.A  Technická zařízení budov 3.A  317 (ST)
3.A  Technická zařízení budov + Technické lyceum 4.A  321 (SO)
0  Finanční služby 1.D  308 (WI)
2.D  Finanční služby 3.D  326 (JE)
3.D  Finanční služby 4.D  127 (RU)
0  Podnikání  – denní nástavba 1.P  124 (KO)
1.P  Podnikání  – denní nástavba 2.P  125 (VL)
0  Instalatér + Zámečník 1.I 
218 (RI), od 2. 9. OV
1.I  Instalatér + Zámečník 2.I  328 (ZA)
2.I  Instalatér + Zámečník 3.I  (HA), od 1. 9. OV
0  Montér suchých staveb + Malíř + Tesař + Zedník 1.M  224 (PE)
1.M, 1.T  Montér suchých staveb + Kominík + Tesař 2.M  211 (KL)
1.M  Truhlář 2.T  (SK), od 1. 9. OV
2.M  Montér suchých staveb + Kominík 3.M  (SAU), od 1. 9. OV
0  Truhlář + Kominík 1.T

212 (VT), od 2. 9. OV

1.T  Zedník 2.Z (BA), od 1. 9. OV
2.T  Tesař + Malíř 3.T  (HE), od 1. 9. OV
2.Z  Zedník + Truhlář 3.Z  213 (HN)
 Označení týdnů  LICHÝ SUDÝ

Nástup žáků 1.9. 2014 v PDF

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

 

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015, na základě § 60 odst. 22 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Termín na podání přihlášek do 4. kola přijímacího řízení:

  • maturitní obory – do 25. srpna 2014
  • učební obory a nástavbový obor Podnikání – do 4. září 2014

Ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory:

Ekonomika a podnikání (Finanční služby), Technická zařízení budov.

Termín konání přijímací zkoušky: 3. září 2014

Přijímací zkoušky se nekonají pro učební obory a pro nástavbové studium oboru Podnikání.

Na stránkách školy v záložce „Pro zájemce o studium“ jsou uvedena Kritéria přijímacího řízení.

Škola přijímá do denního studia ve 4. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání

v těchto oborech:

 

Kód

Název oboru

Předpokládaný počet

přijímaných uchazečů

x

MATURITNÍ OBORY

x

63-41-M/01

Ekonomika a podnikání (Finanční služby)

10

36-45-M/01

Technická zařízení budov

14

x

UČEBNÍ OBORY

x

36-52-H/01

Instalatér

7

36-56-H/01

Kominík

4

39-41-H/01

Malíř a lakýrník (Malíř) – stipendium

3

36-66-H/01

Montér suchých staveb

5

36-64-H/01

Tesař – stipendium

4

33-56-H/01

Truhlář

5

36-67-H/01

Zedník – stipendium

4

x

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

x

64-41-L/51

Podnikání

 1

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání bez zdravotního omezení:

  • obory Ekonomika a podnikání (Finanční služby), Technická zařízení budov, Podnikání

-       není nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

  • učební obory

-       je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Vyhlášení výsledků 4. kola přijímacího řízení

  • pro maturitní obory bude zveřejněno dne 4. září 2014
  • pro učební obory a nástavbový obor Podnikání bude zveřejněno dne 5. září 2014 na www.sspcb.cz

 

České Budějovice dne 27. června 2014

Ing. Luboš Kubát

ředitel

 

Výsledková listina 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

Výsledkové
listiny
OBOR
Seznamy PŘIJATÝCH uchazečů Pořadí VŠECH uchazečů
Kritéria přij. řízení
Instalatér
výsledková listina výsledková listina
Strojní mechanik – Zámečník
výsledková listina výsledková listina
Truhlář
výsledková listina výsledková listina
Finanční služby
výsledková listina  výsledková listina
Podnikání
Výsledková listina Výsledková listina
1. strana ze 71234567