Miniples Domova mládeže

A je tu opět po roce velmi úspěšný miniples Domova mládeže. Ve středu 27.1.2016.
Přijďte si zatančit, pobavit se a podpořit činnost DM svou účastí.
Lístky za symbolických 30,- Kč jsou v prodeji u Aničky Kelblerové ze 4.A a Honzy Sadílka 4.B

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 1.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 a ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky na základě § 60 odst. 1, odst. 4 školského zákona; § 2, § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.

Ředitel rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory: Požární ochrana (matematika), Technická zařízení budov (matematika), Ekonomika a podnikání – Finanční služby (společenskovědní základ – učivo dějepisu, občanské nauky, zeměpisu ZŠ). Přijímací zkouška je zadávána ředitelem školy.

U učebních oborů a u nástavbového maturitního oboru Podnikání se přijímací zkoušky nekonají.

Termíny přijímacích zkoušek:

  • pátek 22. dubna 2016
  • pondělí 25. dubna 2016

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení:

  • do 15. března 2016 (denní forma studia)
  • do 20. března 2016 (dálková forma studia)

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci.

Přijímací zkoušky nanečisto ve Dnech otevřených dveří 21. 11. 2015 a 16. 1. 2016.

Škola přijímá do denního studia v 1. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Maturitní obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční služby 30
39-08-M/01 Požární ochrana 30
36-45-M/01 Technická zařízení budov 30

Učební obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
36-52-H/01 Instalatér 48
36-56-H/01 Kominík 15
39-41-H/01 Malíř a lakýrník – Malíř 24
36-66-H/01 Montér suchých staveb 24
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník 15
36-64-H/01 Tesař 15
33-56-H/01 Truhlář 30
36-67-H/01 Zedník 48

 Nástavbové obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 30

Škola přijímá do dálkového studia v 1. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium) 30
36-56-H/01 Kominík 30

 Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání:

  • obor Požární ochrana – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
  • obor Technická zařízení budov, Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Podnikání (nástavbové studium) – není nutné  potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
  • učební obory – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Kritéria přijímacího řízení

Den otevřených dveří 16.1. 2016

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na naší škole na Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 16.1. 2016 od 8.30 do 11.30 hodin. Na zájemce čekají učitelé i žáci, kteří je provedou naší školou a zodpoví všechny dotazy ohledně studia. Těšíme se na Vás!

Návštěva Hydrobiologického ústavu

V rámci “Týdne vědy a techniky“ jsme v listopadu navštívili Hydrobiologický ústav v Biologickém centru Akademie věd ČR. Seznámili jsme se s hlavními biotickými složkami sladkovodních ekosystémů. Po úvodní souhrnné přednášce následovala interaktivní exkurze po jednotlivých pracovištích. Shlédli jsme Multimediální prezentaci zahrnující mikroskopické videosekvence vodních bakterií, prvoků a nálevníků. Nejběžnější řasy, vodní květy sinic, ale i různé živé organizmy jsme viděli v mikroskopických prezentacích. Seznámili jsme se s jejich rolí ve vodních potravních řetězcích.  Při poslední zastávce jsme viděli, jak se určuje stáří ryb žijících v našich přehradních nádržích, seznámili jsme se značením ryb, s různými odlovnými prostředky, sonary atd.  (PZ)

Hydrobiologický ústav_1.B_2015

Pokračování projektu Erasmus + – Řemeslo bez hranic

2. listopadu 2015 odjela druhá skupina žáků v Rámci programu EU Erasmus + řemeslo bez hranic do německého Wetzenbergu, kde se podělí o své zkušenosti a získají  zkušenosti nové. Skupinu tvoří žáci  Kopecký Lukáš, Horák Ondřej, Boháč Lukáš a Matějček Tomáš v čele s mistrem odborného výcviku DiS. Lukášem Havířem. Žáci pokračují v práci, kterou zde započala 1. skupina před rokem. Více foto zde.

sam_6266

Výstava Vzdělání a řemeslo

Ve dnech 21.-23. října se již tradičně konala výstava Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti, naše škola zde měla krásný stánek. Více foto zde.

img_4258

Profesia days

Dne 22.10.2015 se 4.B a 4.D zúčastnily v Praze 6. ročníku veletrhu práce Profesia days, který přináší pracovní portál Profesia.cz. Více foto zde.

Z referencí:

Veletrh Profesia days 2015 byl velmi dobře, moderně a „akčně“ zorganizovaný. Ve srovnání s jinými podobnými veletrhy pracovních příležitostí se mi líbil široký záběr témat přednášek, které byly dostupné ke shlédnutí jak pro vystavovatele, tak potenciální zájemce o zaměstnání. Byť je současná situace na pracovním trhu v porovnání s předchozími obdobími složitější pro náboráře a personalisty většiny firem, veletrh je jistě jednou z kvalitních metod, jak vyjít případným zájemcům vstříc.

20151022_142415

Vodácký kurz a divoká řeka 2015

Ve dnech 14. – 18. 9. 2015 absolvovali studenti oboru Požární ochrana vodácký kurz.

První dva dny probíhal výcvik ve Vodáckém areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném u Českých Budějovic. Účastníci sjížděli na raftech divokou vodu umělé slalomové dráhy s mobilními překážkami.

Praxi prolínala i teorie techniky pádlování, taktika jízdy v divoké vodě, zajišťování bezpečnosti a nácvik vodní záchrany.

Pak se studenti přesunuli do Vyššího Brodu, odkud na kánoích splouvali (expediční formou) řeku Vltavu. Tento úsek řeky, který lemuje klášter ve Vyšším Brodě, hrad Rožmberk, klášter ve Zlaté Koruně a město Český Krumlov, si všichni užili i za přispění krásného počasí. Poslední den však prověřil i morální sílu účastníků kurzu, kdy se za hustého deště a citelného ochlazení vydali na poslední úsek řeky do Boršova nad Vltavou, kde byl cíl jejich cesty. Více fotografií zde.

 

1. strana ze 812345678