Majáles

Tento pátek 29. května se naše škola zúčastní Majálesu (jen třídy, které mají teoretické vyučování – nikoliv třídy na praxi). Všechny třídy teoretického vyučování skončí výuku v 10:35 hod., žáky si přebere třídní učitel – na převlečení do majálesového kostýmu budou mít žáci zhruba 15 minut. V 10:50 hod. mají všechny třídy sraz před školou, odkud budou vyrážet ulicí Jírovcova, přes náměstí k letnímu kinu Háječek. V 11:30 hod. odchází majálesový průvod se všemi školami do ulic města.

Prosíme všechny, kdo se průvodu zúčastní a nebudou se do školy už vracet, aby si odhlásili páteční oběd!

Fotka uživatele SŠ polytechnická České Budějovice.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016, na základě § 60 odst. 22 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Termín na podání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení:

  • maturitní obory – do 16. června 2015
  • učební obory + obor Podnikání – do 26. června 2015

Ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory: Požární ochrana (matematika), Technická zařízení budov (matematika), Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby (společenskovědní základ).

Termín konání přijímací zkoušky: 24. června 2015

Přijímací zkoušky se nekonají pro učební obory a pro nástavbové studium oboru Podnikání.

Na stránkách školy v záložce „Pro zájemce o studium“ jsou uvedena Kritéria přijímacího řízení.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Škola přijímá do denního studia v 3. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Maturitní obory

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (Finanční služby) 5
39-08-M/01 Požární ochrana 2
36-45-M/01 Technická zařízení budov 8

 Učební obory

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
36-52-H/01 Instalatér 2
39-41-H/01 Malíř a lakýrník (Malíř) - stipendium 3
36-66-H/01 Montér suchých staveb 7
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) - stipendium 1
36-64-H/01 Tesař - stipendium 7

Nástavbové studium

Kód oboru Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 8

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání bez zdravotního omezení:

  • obor Požární ochrana – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
  • obor Technická zařízení budov, Ekonomika a podnikání (Finanční služby), Podnikání (nástavbové studium) – není nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
  • učební obory – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení

  • pro maturitní obory bude zveřejněno dne 25. června2015 na www.sspcb.cz
  • pro učební obory + obor Podnikání bude zveřejněno dne 29. června 2015 na www.sspcb.cz

Přihlašování do Domova mládeže na rok 2015/2016

Vyplněnou Přihlášku k ubytování mládeže spolu s Povolením k inkasu , potvrzeným bankovním ústavem, zašlete prosím na adresu: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice.

Termín: nejpozději do 30.6.2015

Více informací o termínech, jednotlivých cenách, stravování a dalších záležitostech souvisejících s ubytováním na DM naleznete v dokumentech:

Důležité informacePokyny – 1. Varianta – stravování,ubytování na DM, přístup do školy

Informace si prosím pročtěte ještě před samotným vyplňováním přihlašovacích dokumentů.

Přijetí do Domova mládeže při SŠ Polytechnické Vám bude potvrzeno zasláním oznámení o přijetí na DM, součástí budou i organizační informace o nástupu na DM. Kromě zaslání vyplněných originálů přihlášky a povolení k inkasu preferujeme e-mailovou korespondenci. Uveďte prosím do dokumentů
e-mailovou adresu na rodiče – zák. zástupce.

Děkujeme.  Těšíme se na spolupráci ve škol. roce 2015/2016.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Čtyřleté studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina

Nástavbové studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

 

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Zájezd na Autosalon 2015

Pojeďte s námi na Autosalon do Brna.

Čtvrtek 28.5. 2015

Doprava 400,-

Vstupné se platí na místě.

Bližší informace u p. Nýdla, kabinet č. 306

Zájezd na veletrhy PYROS a IDET 2015

Pojeďte s námi na Mezinárodní veletrh požární a bezpečnostní techniky a služeb – PYROS a Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky – IDET do Brna.

Dne 21.5. 2015

Cena za dopravu 400,-

Vstupné se bude platit na místě.

Více informací dostanete u p. Nýdla, kabinet 306.

490X500__pyros-490x254

3. místo v soutěži odborných dovedností pro kominíky

Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy. Soutěžní klání se sestávalo ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části.Soutěže se zúčastnili naši učni Michal Keresteš z třídy 3.M a Josef Wágner z třídy 2.M. Obsadili velmi pěkné 3. místo.
Našim žákům gratulujeme.
img_2978

Zájezd na Orlí Hnízdo 14.5. 2015

Prosíme žáky, kteří mají zarezervovaná místa na zájezd o uhrazení cestovného, tj. 400,- u paní Hanusové, kabinet č. 214.

Předpověď počasí hlásí 23 stupňů a jasno.

ORLÍ HNÍZDO - ZÁJEZD-page-001

1. strana ze 9123456789