Přihlašování na Domov mládeže

Telefonicky či e-mailem si zarezervujte si místo na DM. Rezervaci Vám potvrdíme. Nejpozději do 14 dnů od zarezervování zašlete vyplněnou Přihláška k ubytování – Domov mládeže  spolu s Povolení k inkasu, potvrzeným bankovním ústavem na adresu: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice. Po vypršení doby rezervace nabídneme místo dalším zájemcům.
Termín přihlašování na DM:

 • co nejdříve, nejpozději však do 15. 6. 2016

Více informací o termínech, jednotlivých cenách, stravování a dalších záležitostech souvisejících s ubytováním na DM naleznete v dokumentech:

Důležité informace

Pokyny – stravování,ubytování na DM, přístup do školy 2016

Informace si prosím pročtěte ještě před samotným vyplňováním přihlašovacích dokumentů.

Přijetí do Domova mládeže při SŠ Polytechnické Vám bude potvrzeno zasláním Oznámení o přijetí na DM, součástí budou i organizační informace o nástupu na DM. Kromě zasílání vyplněných originálů přihlášky a povolení k inkasu preferujeme e-mailovou korespondenci. Uveďte prosím do dokumentů e-mailovou adresu na rodiče – zák. zástupce.

Děkujeme.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2016/2017.

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 a ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky, na základě § 60 odst. 1, odst. 4 školského zákona; § 3 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.

Termín na podání přihlášek do 3. kola přijímacího řízení: 

 • maturitní obory – do 20. 6. 2016 
 • učební obory + nástavbový obor Podnikání – do 24. 6. 2016

Ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory:

Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby (PZ ze společenskovědního základu), Technická zařízení budov (PZ z matematiky). Přijímací zkouška je formou testu a je zadávaná ředitelem školy.

Termín konání přijímací zkoušky: 27. 6. 2016.

Přijímací zkoušky se nekonají pro učební obory a pro nástavbový obor Podnikání. Na stránkách školy v záložce „Pro zájemce o studium“ jsou uvedena Kritéria přijímacího řízení.

Škola přijímá do denního studia v 3. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Maturitní obory:

Kód Název oboru Předpokládaný početpřijímaných uchazečů
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční služby 3
36-45-M/01 Technická zařízení budov 7

Učební obory:

Kód Název oboru Předpokládaný početpřijímaných uchazečů
36-52-H/01 Instalatér 9
36-56-H/01 Kominík 3
39-41-H/01 Malíř a lakýrník – Malíř - stipendium 6
36-66-H/01 Montér suchých staveb 8
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník - stipendium 2
36-64-H/01 Tesař - stipendium 7
33-56-H/01 Truhlář 2
36-67-H/01 Zedník - stipendium 5

 Nástavbové obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání – denní forma  vzdělávání 10

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání bez zdravotního omezení: 

 • obory Ekonomika a podnikání, ŠVP Finanční služby; Technická zařízení budov; Podnikání - není nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
 • učební obory – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Vyhlášení výsledků 3. kola přijímacího řízení

 • pro maturitní obory bude zveřejněno dne 27. 6. 2016 na www.sspcb.cz
 • pro učební obory + obor Podnikání bude zveřejněno dne 29. 6. 2016 na www.sspcb.cz

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Čtyřleté studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  Výsledková listina
 Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov  Výsledková listina
 Výsledková listina

Nástavbové studijní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

 

Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-66-H/01 Montér suchých staveb Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina

1. Středoškolského mistrovství ČR v Požárním sportu

Soutěž se konala 20. – 21. dubna v Pardubicích. Naší školu zastupovali žáci ze třídy 1.B, 2.B a 3.B (Požární ochrana) ve dvou družstvech v kategorii muži a ženy.

Družstva nakonec vybojovala tato místa.
Muži 4. místo a ženy 5. místo.

Gratulujeme! Více foto zde.

p4210857

Národní kolo soutěže Knauf Junior Trophy 2016

V pořadí již sedmý ročník národního kola mezinárodní dovednostní soutěže učňů KNAUF JUNIOR TROPHY proběhl v centrále firmy Knauf ve čtvrtek 28. dubna 2016. Tato soutěž je každoročně pořádána pro učně oboru Montér suchých staveb a skládá se z krátkého teoretického testu a praktické části v trvání 240 minut. V tomto časovém úseku mají soutěžící za úkol postavit konstrukci, která je jim známá z předem obdrženého technického výkresu, takže si mohou její stavbu „natrénovat“. V praktické části se hodnotí celkový vizuální dojem, kvalita tmelení, provedení ochrany hran, přesnost vodorovných a svislých rozměrů a úhly. Součástí hodnocení je ale i čistota pracoviště. Žáci naší školy z oboru Montér suchých staveb Ladislav Vajsochr (2.M) a Marcel Mann (3.M) se umístili na krásné 3. místě. Více foto zde.

Gratulujeme!

img_0835

 

Nejlepší kominíky najdete u nás!

Žáci naší školy Josef Wágner a Pavel Čada zvítězili  v Brně na pátém ročníku soutěže odborných dovedností učňů v oboru vzdělání kominík. Soutěž pořádalo Moravské kominické společenstvo ve spolupráci se Střední školou stavebních řemesel Brno - Bosonohy. Měla dvě části - teoretickou a praktickou. Uskutečnila se 20. až 22. dubna. Klukům srdečně blahopřejeme! Více foto zde.

001

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Střední škola polytechnická, České Budějovice, Nerudova 59, svým ředitelem vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 a ředitel školy rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky na základě § 60 odst. 1, odst. 4 školského zákona; § 2, § 3 odst. 1 vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění.

Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení:

 • maturitní obory do 6. května 2016
 • učební obory + nástavbový obor Podnikání do 13. května 2016

Ředitel rozhodl o konání písemné přijímací zkoušky pro maturitní obory:  Technická zařízení budov (matematika), Ekonomika a podnikání – Finanční služby (společenskovědní základ – učivo dějepisu, občanské nauky, zeměpisu ZŠ). Přijímací zkouška je zadávána ředitelem školy.

Termín konání přijímací zkoušky: 12.května 2016

U učebních oborů a u nástavbového maturitního oboru Podnikání se přijímací zkoušky nekonají.

Škola přijímá do denního studia v 2. kole přijímacího řízení přihlášky ke vzdělávání v těchto oborech:

Maturitní obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet

přijímaných uchazečů

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – Finanční služby 5
36-45-M/01 Technická zařízení budov 10

Učební obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet

přijímaných uchazečů

36-52-H/01 Instalatér 9
36-56-H/01 Kominík 3
39-41-H/01 Malíř a lakýrník – Malíř - stipendium 6
36-66-H/01 Montér suchých staveb 9
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník - stipendium 4
36-64-H/01 Tesař - stipendium 7
33-56-H/01 Truhlář 7
36-67-H/01 Zedník - stipendium 15

 Nástavbové obory:

Kód Název oboru Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
64-41-L/51 Podnikání 10


Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání:

 • obor Technická zařízení budov, Ekonomika a podnikání – Finanční služby, Podnikání (nástavbové studium) – není nutné  potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu
 • učební obory – je nutné potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu

Vyhlášení výsledků 2. kola přijímacího řízení:

 • pro maturitní obory bude zveřejněno 12. května 2016
 • pro učební obory a nástavbový obor  Podnikání bude zveřejněno dne 18. května 2016

na www. sspcb.cz

1. strana ze 6123456