Informace o náhradním stravování v období rekonstrukce kuchyně

Od 1. 5. 2017 bude probíhat rekonstrukce školní jídelny SŠP. Jídelna tedy bude mimo provoz v období května – srpna 2017. Pro žáky bude v měsících květen – červen zajištěno náhradní stravování. Obědy v jídelně SŠ a VOŠ cestovního ruchu na ulici Fráni Šrámka č. 9 (vchod do jídelny z ulice K. Weise), večeře v jídelně na ulici Holečkova 2. Snídaně budou zabezpečovány naší školou a budou rovněž vydávány ve školním salonku.
Více informací zde