Nová školská rada naší školy

Rada Jihočeského kraje dne 4. 5. 2017 usnesením č. 455/2017/RK-14 vzala na vědomí výsledky do dvou třetin školské rady při Střední škole polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 30. 5. 2017.
Stanovený počet členů školské rady: 3

Složení školské rady ke dni 30. 5. 2017:

  • za pedagogické pracovníky školy:

Ing. Veronika Reitingerová

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:

Radek Fišer

  • za zřizovatele školy byl výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován:

Mgr. Jiří Žižka