Organizace školního roku

Rozvrhy hodin jednotlivých tříd jsou přístupny rodičům a žákům po přihlášení s pomocí kódu a hesla na našich webových stránkách pod odkazem Prospěch studentů

Přístup do Bakalářů z lokální sítě

Název Termín Čas
Zahajovací pedagogická rada 28. 08. 2017 9.00
Zahájení školního roku 04. 09. 2017
Podzimní prázdniny 26. – 27. 10. 2017
Meziklasifikační pedagogická rada v 1. pololetí 22. 11. 2017 od 14.00
Schůzky s rodiči 24. 11. 2017 (pátek) od 15.00  do 17.00
- Informace o chování, prospěchu a absenci žáků.
Vánoční prázdniny 23. 12. 17- 02. 01. 18
- Vyučování začíná ve středu 3.1. 2018
Klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí 24. 01. 2017 od 14.00
Konec 1. pololetí 31. 01. 2018
Pololetní prázdniny 02. 02. 2018
Jarní prázdniny 12. – 18. 03. 2018
Velikonoční prázdniny 29. – 30. 03. 2018
Meziklasifikační pedagogická rada v 2. pololetí 04. 04. 2018 od 14.00
Schůzky s rodiči 06. 04. 2018 (pátek) od 15.00  do 17.00
- Informace o chování, prospěchu a absenci žáků
Klasifikační pedagogická rada závěrečná 27. 06. 2017 od 14.00
Ukončení 2. pololetí 29. 06. 2018 1. vyučovací hodinu
Hlavní prázdniny 02. 07. – 31. 08. 2018
- Vyučování začíná v pondělí 03. 09. 2018