Školní jídelna

O jídelně

Jsme školní jídelnou při SŠ polytechnické, našimi strávníky jsou studenti a zaměstnanci SŠ polytechnické a Českého reálného gymnázia. Dále zajišťujeme celodenní stravování pro studenty ubytované na DM Skuherského a DM Nerudova. Ve všední dny, vyjma pátku, mají strávníci na výběr ze dvou druhů jídel. Při snídaních je vydávána zároveň i svačina.

Jídla jsou připravována dle školských norem. Jídelníčky jsou sestavovány tak, aby byl naplněn spotřební koš. U přípravy jídel se dbá všech hygienických předpisů a jsou sledovány kritické body. Vybavení školní jídelny je na velmi dobré úrovni a každý rok jsou SŠ polytechnickou investovány nemalé finanční prostředky na nové kuchyňské zařízení.

Objednávání stravy

Strávníci si stravu objednávají prostřednictvím čipu ve speciálním boxu v prostorách jídelny. Čip strávník získá na pokladně naší školy, v případě poškození, ztráty či krádeže si musí opatřit nový. Objednávat stravu je možné i prostřednictvím internetu. Při přihlašování stravy přes internet, na rozdíl od přihlašování na objednávacím boxu, strávník nevidí, zda není vyčerpán nastavený limit objednávek – to zjistí až z příchozího emailu. Proto by si strávníci měli objednávat stravu přes internet s týdenním předstihem. Pro registraci strávníků a pro objednávání stravy na internetu postupujte podle následujících pokynů: pokyny k objednávání stravy na inetrnetu
Všichni studenti přihlášení ke stravování si musí přidělené heslo změnit na své vlastní, bez ohledu zda si prostřednictvím internetu stravu objednávají nebo ne.

Odhlašování stravy

Odhlašování stravy je možné přes internet, prostřednictvím objednacího boxu, osobně v pokladně školy či telefonicky (v pokladních hodinách) vždy do 10:00 hodin předchozího dne.

V případě nemoci žáka je možné 1. den nepřítomnosti oběd odhlásit do 8:00 hodin ráno nebo oběd vyzvednout do nádob k tomu určených v 11:15 hodin. Obědy na další dny nemoci je však nutné odhlásit! (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování), neboť žák již nemá od druhého dne neplánované nepřítomnosti nárok na dotovaný oběd. Z tohoto důvodu může být proto doúčtována věcná i mzdová režie.

V případě nemoci zaměstnance je nutné odhlásit i první den neplánované nepřítomnosti (nemoc, dovolená apod.).

Webové prostředí pro přihlašování / odhlašování stravy

www.strava.cz

Ceník stravování pro studenty

snídaně + přesnídávka 28,- Kč
oběd 29,- Kč
oběd (věková kategorie do 15 let) 28,- Kč
večeře + svačina 35,- Kč
večeře II 11,- Kč

 Možnost stravování pro veřejnost

Cena za oběd činí 63 Kč – zahrnuje polévku, hlavní jídlo, nápoj, doplněk (např. salát, ovoce, moučník).
Obědy jsou připravovány z čerstvých surovin dle receptur školního stravování.
Ve dnech po – čt je možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Přihlášení a odhlášení obědů je možné den dopředu do 10:00 hod.

Provozní řád jídelny

Výdej snídaní – 06:00 až 07:45
Výdej obědů – 11:15 až 14:15
Výdej večeří  - 17:30 až 18:30

Jídelna má k dispozici 33 stolů o čtyřech židlích, současně může být přítomno 132 strávníků. Strávníci jsou povinni se v prostorách jídelny chovat v souladu s provozním řádem ŠJ SŠ polytechnické, který je ke stažení:
provozní řád školní jídelny

Kontakt


Iveta Vonešová
Telefon 778 761 506

Pokladna, odhlašování a objednávka stravy (v pokladních hodinách)
Po a St 6:30 – 8:30, 11:30 – 13:30
Út a Čt 6:30 – 8:00, 9:30 – 10:00, 11:30 – 13:30
Pa pouze 6:30 – 9:00

Martina Reitingerová
Telefon 778 761 504
Vedoucí školní jídelny, odhlašování a objednávky stravy

Náš jídelníček

Únor 2018
Leden 2018
Prosinec 2017
Listopad 2017
Říjen 2017
Září 2017
Červen 2017 – III
Červen 2017 – II
Červen 2017
Květen 2017 – úprava
Květen 2017
Duben 2017
Březen 2017

Brokolicová polévka Vepřové žebírko se sýrem, brambor, obloha Fazole pečené s uzeným masem