Třídy

Seznam tříd ve školním roce 2017/2018

Třída Název oboru Zkratka Třídní učitel
1.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Ing. Vortelová Eva
1.B Požární ochrana PO Mgr. Schneider Jiří
1.I Instalatér + Zámečník IN, ZA Ing. Ritterová Jaroslava
1.P Podnikání – denní nástavba PD Ing Petráchová Lucie
1.T Truhlář + Kominík TR Mgr. Chalupa Zdeněk
1.Z Malíř + Tesař + Zedník MA, TE, ZE Mgr. Hanusová Andrea
2.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Mgr. Jedličková Liana
2.B Požární ochrana PO Mgr. Urbanová Jaroslava
2.I Instalatér + Zámečník IN, ZA Ing Zahradníková Jitka
2.M Malíř + Kominík + Truhlář MA, KO, TR Mgr. Klimešová Jana
2.P Podnikání – denní nástavba PD Ing. Wirthová Marie
2.Z Montér suchých staveb + Tesař + Zedník MS, TE, ZE Ing. Havlová Jana
3.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Mgr. Šafářová Jana
3.B Požární ochrana PO Mgr. Hniličková Pavla
3.I Instalatér + Zámečník IN, ZA Mgr. Vít Jan
3.M Malíř + Kominík + Truhlář MA, KO, TR Šauerová Alena
3.T Montér suchých staveb + Tesař + Zedník MS, TE, ZE Ing. Šefl Jakub
4.A Technická zařízení budov + Finanční služby TZB, FS Mgr. Grillová Gabriela
4.B Požární ochrana PO Mgr. Bc. Nýdl Jan