3.I

3.I – Instalatér (IN) + Zámečník (ZA)

Třídní učitel: Mgr. Vít Jan (VT)
Telefon: 387 927 116
Email: vit@sspcb.cz
Kabinet: 206

Zástupce: Mgr. Jedličková Liana(JE)
Telefon: 387 927 145
Email: jedlickova@sspcb.cz
Kabinet: 228

Školní týden: sudý