4.A

4.A – Technická zařízení budov (TZB) + Finanční služby (FS)

Třídní učitel: Mgr.Grillová Gabriela (GR)
Telefon: 387 927 145
Email: grillova@sspcb.cz
Kabinet: 228

Zástupce: Mgr. Hniličková Pavla (HN)
Telefon: 387 927 131
Email: hnilickova@sspcb.cz
Kabinet: 306