4.B

4.B – Požární ochrana (PO)

Třídní učitel: Mgr. Bc. Nýdl Jan (NY)
Telefon: 387 927 131
Email: nydl@sspcb.cz
Kabinet: 306

Zástupce: Mgr. Urbanová Jaroslava (UR)
Telefon: 387 927 145
Email: urbanova@sspcb.cz
Kabinet: 228