Učitelé, učitelé OV a vychovatelé

Učitelé

Jméno Zkratka Telefon Kabinet Třídnictví
Ing. Bartyzalová Marie BA 387927136 319
Mgr. Bláha Klement BL 387927131 306
Ing. Galko Radim Ph. D. GA 387927125 219 zástupce ŘŠ
Mgr. Grillová Gabriela GR 387927145 228 4.A
Mgr. Hanusová Andrea HA 387927118 214 1.Z
Ing. Havlová Jana HV 387927135 318 2.Z
Mgr. Hodinová Alexandra HD 387927116 206
Mgr. Hniličková Pavla HN 387927131 306 3.B, výchovný poradce
Mgr. Chalupa Zdeněk CHA 387927133 314 1.T
Mgr. Jedličková Liana JE 387927145 228 2.A
Bc. Jírovec Luboš JI 387927187 222
Mgr. Klimešová Jana KL 387927169 229 2.M
Ing. Krajčovičová Helena KA 387927128 109
Ing. Kubát Luboš KB 387927151 ředitelna  ředitel školy
Mgr. Losos Jaroslav LO 387927117 209
Mgr. Němcová Michaela NM 387927129 323
Mgr. Bc. Nýdl Jan NY 387927131 306 4.B
Bc. Novotný Jiří NO 387927132 309
Ing. Pavlík Jan PV 387927131 306
Mgr. Pazderník Stanislav PZ 387927132 309
Ing. Petráchová Lucie PE 387927148 128 1.P
Ing. Reitingerová Veronika RE 387927148 128
Ing. Ritterová Jaroslava RI 387927137 327 1.I
Ing. Schmidtová Irena SM 387927133 314
Mgr. Schneider Jiří SCH 387927116 206 1.B
Mgr. Šafářová Jana SF 387927117 209 3.A
PhDr., MSc. Šanderová Milada SA 387927131 306
Šauerová Alena SAU 387927118 214 3.M
Mgr. Šeba Jaroslav SB 387927131 306
Ing. Šefl Jakub SE 387927135 318 3.T
Mgr. Urbanová Jaroslava UR 387927145 228 2.B
Ing. Vacikarová Veronika VC 387927144 227
Mgr. Vít Jan VT 387927116 206 3.I
Ing. Vortelová Eva VR 387927134 316 1.A
Ing. Wirthová Marie WI 387927144 227 2.P
Ing. Zahradníková Jitka ZA 387927137 327 2.I
Ing. Zvánovec Karel ZV 387927133 314

 Asistentky pedagoga

Bc. Monika Konečná KO 387972136 319
Bc. Nesvadbová Helena NE 387927143 129
Poněšická Jaroslava PN 387927143 129

 

Učitelé odborného výcviku

Jméno Telefon Mobil
Ing. Máče Lukáš 387436643  778449104
Ciml Martin 387203653
Dvořáček Jaromír 387310819
Chmela Karel 387203653 602251155
Falout Miroslav 387203653
Gazda Jan 724112827
Kalina Jiří 387203653 777439530
Kouba Evžen 387927138
Otásek František 387203653
Pavlík Alois 387310819 777470877
Pavlík Zdeněk 387310819
Říha Zbyněk 387310819
Šesták Václav 387310819 778528261
Vaňata Jan 387203174 606401221
Vomáčka Pavel 724112827

Vychovatelé DM

Jméno Telefon Domov mládeže
Bc. Bach Tomáš 723 213 054 SŠ polytechnická
Bartůšková Iva 387424898, 387927103, 778761501 DM Nerudova
Bc. Hrubý Filip 387428973, 774100529, 773185971 DM Skuherského
Jakubcová Hana 387424898, 387927121, 778761501 DM Nerudova
Mgr. Korálová Marie 387424898, 387927166, 778761501 DM Nerudova
Vlašánková Soňa 387428973, 774100529, 770110281 DM Skuherského
Mitášová Hana 387424898, 387927112, 778761501 DM Nerudova
Průchová Kateřina 387428973, 774100529, 770110281 DM Skuherského
Stluková Blanka 387428973, 774100529, 770110281 DM Skuherského