Výsledkové listiny 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 4. kola přijímacího řízení


Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
39-41-H/01 Malíř Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 4. kola přijímacího řízení

Výsledkové listiny 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 3. kola přijímacího řízení


Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 3. kola přijímacího řízení

Naši žáci oboru Požární ochrana připravili zábavný den Dětskému domovu

Třída 2.B připravila soutěžní dopoledne pro děti z Dětského domova Boršov s paní doktorkou Šanderovou dne 15. 6. 2017 . Děti soutěžily v různých disciplínách a naučily se spoustu různých dovedností. Slaňování, poskytování první pomoci novorozenci, dětem a dospělým, poskytování první pomoci u otevřených zlomenin, popálení apod. Na závěr si s dětmi upekli vuřty.

Nová školská rada naší školy

Rada Jihočeského kraje dne 4. 5. 2017 usnesením č. 455/2017/RK-14 vzala na vědomí výsledky do dvou třetin školské rady při Střední škole polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 30. 5. 2017.
Stanovený počet členů školské rady: 3

Složení školské rady ke dni 30. 5. 2017:

  • za pedagogické pracovníky školy:

Ing. Veronika Reitingerová

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:

Radek Fišer

  • za zřizovatele školy byl výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován:

Mgr. Jiří Žižka

2. strana ze 141234567891011121314