Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Finanční služby Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 2. kola přijímacího řízení


Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-52-H/01 Instalatér Výsledková listina Výsledková listina
23-51-H/01 Strojní mechanik – Zámečník Výsledková listina Výsledková listina
36-64-H/01 Tesař Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 2. kola přijímacího řízení

Přihlašování na DM do školního roku 2017/2018

Telefonicky či e-mailem si zarezervujte si místo na DM. Rezervaci Vám potvrdíme.
Nejpozději do 7 dnů od zarezervování zašlete vyplněnou Přihláška k ubytování – Domov mládeže spolu s Povolení k inkasu, potvrzeným bankovním ústavem na adresu: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice. Po vypršení doby rezervace nabídneme místo dalším zájemcům.
Termín přihlašování na DM:

  • co nejdříve, nejpozději však do 15. 6. 2017

Více informací o termínech, jednotlivých cenách, stravování a dalších záležitostech souvisejících s ubytováním na DM naleznete v dokumentech:

Důležité informace

Pokyny – stravování,ubytování na DM, přístup do školy 2017

Informace si prosím pročtěte ještě před samotným vyplňováním přihlašovacích dokumentů.

Přijetí do Domova mládeže při SŠ Polytechnické Vám bude potvrzeno zasláním Oznámení o přijetí na DM, součástí budou i organizační informace o nástupu na DM. Kromě zasílání vyplněných originálů přihlášky a povolení k inkasu preferujeme e-mailovou korespondenci. Uveďte prosím do dokumentů e-mailovou adresu na rodiče – zák. zástupce.

Děkujeme.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2017/2018.

2. ročník středoškolského mistroství ČR v požárním sportu

Ve dnech 20. – 21. 4. 2017 se v Pardubicích konal druhý ročník středoškolského MČR v požárním sportu. Naše škola vyslala na mistrovství zástupce chlapeckého i dívčího týmu. Oba týmy dosáhly vynikajících výsledků! Jsme pyšni za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy.

Výsledky dívčího týmu:

Výsledky dívčího týmu:

Výsledky chlapeckého týmu:

100m překážek – 3. místo 100m překážek – 7. místo
štafeta 4×100 – 2. místo štafeta 4×100 – 6. místo
požární útok – 3. místo požární útok – 7. místo
celkově – 2. místo celkově – 4. místo

Fotografie z mistrovství

VI. ročník „Mistrovství České republiky s MZN účastí“ – Kominíci

Soutěž odborných dovedností učňů v oboru vzdělání kominík VI. ročník „Mistrovství České republiky s MZN účastí“ Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy. Soutěžní klání se sestávalo ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. Soutěže se zúčastnili naši učni Martin Oblouk a Josef Vyhnálek. Obsadili krásné 1. místo.
Fotografie z akce

Výsledky voleb členů do školské rady naší školy

Volba členů školské rady proběhla tajnou volbou dne 7. dubna 2017 za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a 26. dubna 2017 za pedagogické pracovníky. Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byl zvolen pan Radek Fišer, počet oprávněných voličů byl 433, voleb se zúčastnilo 47 voličů. Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní Ing. Veronika Reitingerová, počet oprávněných voličů byl 62, voleb se zúčastnilo 29 voličů. Za třetího člena školské rady za zřizovatele navrhujeme pana Mgr. Jiřího Žižku. Navržený kandidát s kandidaturou na člena do školské rady souhlasí.

2. strana ze 12123456789101112