2. ročník středoškolského mistroství ČR v požárním sportu

Ve dnech 20. – 21. 4. 2017 se v Pardubicích konal druhý ročník středoškolského MČR v požárním sportu. Naše škola vyslala na mistrovství zástupce chlapeckého i dívčího týmu. Oba týmy dosáhly vynikajících výsledků! Jsme pyšni za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy.

Výsledky dívčího týmu:

Výsledky dívčího týmu:

Výsledky chlapeckého týmu:

100m překážek – 3. místo 100m překážek – 7. místo
štafeta 4×100 – 2. místo štafeta 4×100 – 6. místo
požární útok – 3. místo požární útok – 7. místo
celkově – 2. místo celkově – 4. místo

Fotografie z mistrovství

VI. ročník „Mistrovství České republiky s MZN účastí“ – Kominíci

Soutěž odborných dovedností učňů v oboru vzdělání kominík VI. ročník „Mistrovství České republiky s MZN účastí“ Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy. Soutěžní klání se sestávalo ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. Soutěže se zúčastnili naši učni Martin Oblouk a Josef Vyhnálek. Obsadili krásné 1. místo.
Fotografie z akce

Výsledky voleb členů do školské rady naší školy

Volba členů školské rady proběhla tajnou volbou dne 7. dubna 2017 za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a 26. dubna 2017 za pedagogické pracovníky. Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byl zvolen pan Radek Fišer, počet oprávněných voličů byl 433, voleb se zúčastnilo 47 voličů. Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní Ing. Veronika Reitingerová, počet oprávněných voličů byl 62, voleb se zúčastnilo 29 voličů. Za třetího člena školské rady za zřizovatele navrhujeme pana Mgr. Jiřího Žižku. Navržený kandidát s kandidaturou na člena do školské rady souhlasí.

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Finanční služby Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria přijímacího řízení

Informace k odvolání

Vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům
IS Cermat vytvořil webové rozhraní pro zpřístupnění testových zadání a jejich klíčů. Jednotliví uchazeči si tak po přihlášení mohou zkontrolovat příslušný klíč správného řešení ke svému testu. Informace, jak se přihlásit, naleznete na dané webové stránce.
Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání:
https://vpz.cermat.cz/testy/

3. strana ze 1312345678910111213