Nová školská rada naší školy

Rada Jihočeského kraje dne 4. 5. 2017 usnesením č. 455/2017/RK-14 vzala na vědomí výsledky do dvou třetin školské rady při Střední škole polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke dni 30. 5. 2017.
Stanovený počet členů školské rady: 3

Složení školské rady ke dni 30. 5. 2017:

  • za pedagogické pracovníky školy:

Ing. Veronika Reitingerová

  • za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky a studenty:

Radek Fišer

  • za zřizovatele školy byl výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován:

Mgr. Jiří Žižka

Knauf Junior Trophy 2017

Minulý týden 23. května proběhl další ročník soutěže teoretických znalostí a praktických řemeslných dovedností žáků odborných škol a učilišť oboru montér suchých staveb Knauf Junior Trophy 2017. Národní kolo se konalo v sídle výrobce systémů Knauf Praha, spol. s r.o. a zúčastnili se jej také naši žáci Jakub Hazmuka a Erik Smékal. Ti nakonec úspěšně dosáhli druhého místa.
Gratulujeme!

Přihlašování na DM do školního roku 2017/2018

Telefonicky či e-mailem si zarezervujte si místo na DM. Rezervaci Vám potvrdíme.
Nejpozději do 7 dnů od zarezervování zašlete vyplněnou Přihláška k ubytování – Domov mládeže spolu s Povolení k inkasu, potvrzeným bankovním ústavem na adresu: Střední škola polytechnická, Nerudova 59, 370 04 České Budějovice. Po vypršení doby rezervace nabídneme místo dalším zájemcům.
Termín přihlašování na DM:

  • co nejdříve, nejpozději však do 15. 6. 2017

Více informací o termínech, jednotlivých cenách, stravování a dalších záležitostech souvisejících s ubytováním na DM naleznete v dokumentech:

Důležité informace

Pokyny – stravování,ubytování na DM, přístup do školy 2017

Informace si prosím pročtěte ještě před samotným vyplňováním přihlašovacích dokumentů.

Přijetí do Domova mládeže při SŠ Polytechnické Vám bude potvrzeno zasláním Oznámení o přijetí na DM, součástí budou i organizační informace o nástupu na DM. Kromě zasílání vyplněných originálů přihlášky a povolení k inkasu preferujeme e-mailovou korespondenci. Uveďte prosím do dokumentů e-mailovou adresu na rodiče – zák. zástupce.

Děkujeme.

Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2017/2018.

2. ročník středoškolského mistroství ČR v požárním sportu

Ve dnech 20. – 21. 4. 2017 se v Pardubicích konal druhý ročník středoškolského MČR v požárním sportu. Naše škola vyslala na mistrovství zástupce chlapeckého i dívčího týmu. Oba týmy dosáhly vynikajících výsledků! Jsme pyšni za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy.

Výsledky dívčího týmu:

Výsledky dívčího týmu:

Výsledky chlapeckého týmu:

100m překážek – 3. místo 100m překážek – 7. místo
štafeta 4×100 – 2. místo štafeta 4×100 – 6. místo
požární útok – 3. místo požární útok – 7. místo
celkově – 2. místo celkově – 4. místo

Fotografie z mistrovství

VI. ročník „Mistrovství České republiky s MZN účastí“ – Kominíci

Soutěž odborných dovedností učňů v oboru vzdělání kominík VI. ročník „Mistrovství České republiky s MZN účastí“ Soutěž odborných dovedností v oboru Kominík pořádala Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy. Soutěžní klání se sestávalo ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. Soutěže se zúčastnili naši učni Martin Oblouk a Josef Vyhnálek. Obsadili krásné 1. místo.
Fotografie z akce

Výsledky voleb členů do školské rady naší školy

Volba členů školské rady proběhla tajnou volbou dne 7. dubna 2017 za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a 26. dubna 2017 za pedagogické pracovníky. Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byl zvolen pan Radek Fišer, počet oprávněných voličů byl 433, voleb se zúčastnilo 47 voličů. Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní Ing. Veronika Reitingerová, počet oprávněných voličů byl 62, voleb se zúčastnilo 29 voličů. Za třetího člena školské rady za zřizovatele navrhujeme pana Mgr. Jiřího Žižku. Navržený kandidát s kandidaturou na člena do školské rady souhlasí.

4. strana ze 141234567891011121314