Seminář pro TZB – Řešení a trendy pro snižování energ. náročnosti budov

Dne 18. 4. 2017 jsme se opět zúčastnili v rámci odborných předmětů semináře organizovaného Společností pro techniku prostředí, tentokrát na téma Řešení a trendy pro snižování ENB. Vyslechli jsme si tyto odborné přednášky:

  • Metody dimenzování přípravy teplé vody s ohledem na optimalizaci velikosti zdroje tepla a zásobníku teplé vody
  • Vytápění budov s nízkou potřebou energie
  • Provozování otopných ploch v obytných budovách – vliv regulace na vytváření tepelné pohody
  • NIBE: Tepelná čerpadla NIBE – dimenzování a nástroje pro návrh schémat zapojení, novinky v sortimentu
  • DANFOSS: Praktické řešení regulace otopných ploch a soustav
  • VIADRUS: Nové produkty pro rok 2017

Fotografie ze semináře: foto1 foto2

Volby do školské rady

Dne 22. 3. 2017 se konalo shromáždění pedagogů a oprávněných osob (zástupců rodičů žáků) v sídle školy. Obsahem shromáždění bylo projednání informací o konání voleb do školské rady. Více v zápisu ze shromáždění.

Informace o náhradním stravování v období rekonstrukce kuchyně

Od 1. 5. 2017 bude probíhat rekonstrukce školní jídelny SŠP. Jídelna tedy bude mimo provoz v období května – srpna 2017. Pro žáky bude v měsících květen – červen zajištěno náhradní stravování. Obědy v jídelně SŠ a VOŠ cestovního ruchu na ulici Fráni Šrámka č. 9 (vchod do jídelny z ulice K. Weise), večeře v jídelně na ulici Holečkova 2. Snídaně budou zabezpečovány naší školou a budou rovněž vydávány ve školním salonku.
Více informací zde

Rodičovské schůzky 7. 4. 2017

Dne 7. 4. 2017, od 15.00 h do 17.00 h proběhne schůzka s rodiči – informace o chování, prospěchu a absenci žáků. Na rodičovské schůzce proběhnou volby do školské rady za rodiče.

Seminář pro TZB – Moderní řešení pro TZB

Dne 16. 2. 2017 jsme se zúčastnili v rámci odborných předmětů semináře organizovaného Společností pro techniku prostředí na téma Moderní řešení pro TZB, nová legislativa. Vyslechli jsme si velice zajímavé přednášky z oboru: Energetická náročnost budov 2017 – novinky v legislativě a poznatky z praxe (Fakulta stavební ČVUT, katedra TZB); Pomůcky pro projektování a novinky ve výrobním programu (STIEBEL ELTRON); Řešení odplynění soustav vytápění a chlazení (REFLEX CZ); Energeticky úsporná čerpadla s vysokou účinností, novinky v sortimentu studená voda (WILO CS); Zónová regulace – moderní řešení pro otopné soustavy (HONEYWELL).
seminar2
další foto

Krajské kolo celostátní soutěže Učeň instalatér 2017

16.2.2017 proběhlo na hale OV krajské kolo celostátní soutěže Učeň instalatér 2017, sponzorované firmou Ptáček a zajišťované SŠP Jílová Brno. Postup do celostátního kola, které se koná při stavebním veletrhu 26. – 28. 4. 2017 v Brně si s přehledem vybojoval žák 3.I David Kotrba a na třetím místě se umístil též žák 3.I Pavel Vokurka. Jako družstvo se oba umístili na prvním místě.
instalateri01
Další fotografie:
foto
foto

5. strana ze 141234567891011121314