Prezentace výuky kominického řemesla na naší škole

Dne 16.11.2017 proběhla prezentace a propagace kominického řemesla a výuky naší školy. Trojice žáků naší školy – Luboš Zadžora, Filip Hukel a Daniel Hanus poutavým a velmi šikovným způsobem představili svůj učební obor dětem z mateřské školky CMŠ „U Sv. Josefa“. Žáci dětem trpělivě zodpovídali dotazy ohledně své práce, pomohli jim vytvořit představu o kominickém řemesle a rozšířili jejich prostor úvah o budoucím studiu a povolání. Na konci si děti mohli vyzkoušet „kominičinu“ formou hry. Vedení CMŠ našim žákům, učiteli OV p. Pavlíkovi a vedení naší školy děkuje za spolupráci a přispění ke vzdělávání dětí o řemeslech.