Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro 1. kolo pro školní rok 2018/2019 budou vyhlášena ředitelem školy do 31. 1. 2018.