Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2018/2019

Kritéria 3. kola přijímacího řízení 2018/2019

Výsledkové listiny 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Maturitní obory

OBOR STUDIA VÝSLEDKOVÉ LISTINY VŠICHNI UCHAZEČI VÝSLEDKOVÉ LISTINY PŘIJATÍ UCHAZEČI KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
VL_FS2_2018_všichni VL_FS2_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Podnikání
64-41-L/51
VL_PD2_2018_všichni VL_PD2_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Technická zarízení budov
36-45-M/01
VL_TB2_2018_všichni VL_TB2_2018_přijati kritéria přijímacího řízení


Tříleté učební obory

OBOR STUDIA VÝSLEDKOVÉ LISTINY VŠICHNI UCHAZEČI VÝSLEDKOVÉ LISTINY PŘIJATÍ UCHAZEČI KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
VL_ML2_2018_všichni VL_ML2_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Truhlář
33-56-H/01
VL_TU2_2018_všichni VL_TU2_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
   Zedník   
36-67-H/01
VL_ZD2_2018_všichni VL_ZD2_2018_přijati kritéria přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení 2018/2019

Kritéria 2. kola přijímacího řízení 2018/2019

Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Maturitní obory

 

OBOR STUDIA VÝSLEDKOVÉ LISTINY VŠICHNI UCHAZEČI VÝSLEDKOVÉ LISTINY PŘIJATÍ UCHAZEČI KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Ekonomika a podnikání
63-41-M/01
VL_FS1_2018_všichni VL_FS1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Podnikání
64-41-L/51
VL_PD1_2018_všichni VL_PD1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Požární ochrana
39-08-M/01
VL_PO1_2018_všichni VL_PO1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Technická zarízení budov
36-45-M/01
VL_TB1_2018_všichni VL_TB1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení

Informace k odvolání


Tříleté učební oboryOBOR STUDIA VÝSLEDKOVÉ LISTINY VŠICHNI UCHAZEČI VÝSLEDKOVÉ LISTINY PŘIJATÍ UCHAZEČI KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Instalatér
36-52-H/0
VL_IS1_2018_všichni VL_IS1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Kominík
36-56-H/01
VL_KO1_2018_všichni VL_KO1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
VL_ML1_2018_všichni VL_ML1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Montér suchých staveb
36-66-H/01
VL_MN1_2018_všichni VL_MN1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Strojní mechanik
23-51-H/01
VL_SM1_2018_všichni VL_SM1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Tesař
36-64-H/01
VL_TT1_2018_všichni VL_TT1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Truhlář
33-56-H/01
VL_TU1_2018_všichni VL_TU1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
Zedník
36-67-H/01
VL_ZD1_2018_všichni VL_ZD1_2018_přijati kritéria přijímacího řízení

Informace o vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Informace o vyhlášení výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení 2018/2019

Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2018/2019

Přijímací řízení do školního roku 2018/2019

Při přijímacím řízení se bude postupovat podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), a vyhlášky č. 353/2016 Sb., v platném znění, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Na přijímací řízení se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Jednotná kritéria 1. kola přijímacího řízení budou vyhlášena do 31. ledna 2018, budou zveřejněny i předpokládané počty přijímaných uchazečů.

 

Maturitní obory – denní studium:

Pro obory vzdělání Požární ochrana, Technická zařízení budov a Finanční služby se bude konat v 1. kole přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí je průměrný prospěch z 8. a 9. ročníku základní školy a výsledek jednotné přijímací zkoušky.

Přihlášky uchazečů se přijímají pro první kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2018.  

 

Nástavbový obor – denní studium:

Pro nástavbový obor Podnikání se bude konat v 1. kole přijímacího řízení také jednotná přijímací zkouška.

Kritériem pro přijetí je průměrný prospěch v učebním oboru a výsledek jednotné přijímací zkoušky.

Přihlášky uchazečů se přijímají pro první kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2018.

 

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu z Českého jazyka a literatury a písemného testu z Matematiky ve dvou termínech:
1. termín     12. dubna 2018
2. termín     16. dubna 2018

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:
1. termín     10. května 2018
2. termín     11. května 2018

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Cermat.
Vzorové testy jednotné přijímací zkoušky jsou k dispozici na www.cermat.cz.

 

Učební obory – denní studium:

Malíř, Instalatér, Zedník, Montér suchých staveb, Truhlář, Zámečník, Tesař a Kominík nekonají přijímací zkoušky. Přihlášky uchazečů se přijímají pro první kolo přijímacího řízení do 1. 3. 2018.

Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována ředitelem školy dle naplněnosti jednotlivých oborů.