Maturitní a závěrečné zkoušky

Harmonogramy ústních částí maturitních zkoušek

2.P harmonogram MZ 2017 jaro

4.A harmonogram MZ 2017 jaro

4.B harmonogram MZ 2017 jaro

Informace k maturitní zkoušce

Přihláška k maturitní zkoušce

Uzávěrka podání přihlášek k maturitní zkoušce žáky řediteli školy do 1. prosince 2016 (čtvrtek).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2017 na tyto dny: 11. dubna 2017 (písemná práce z českého jazyka a literatury) a na pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017.

Do 21. dubna 2017 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta.

Všechny maturitní a závěrečné  zkoušky se konají ve společenském obleku.

Předání maturitních vysvědčení proběhne 1. června 2017 ve 14 hod v Konferenčním sále.

Předání vysvědčení a výučních listů proběhne 22. června 2017 ve 14 hod v Konferenčním sále.

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek

Třída Pedagog. rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
2.P 24.04.2017 25.04.2017 2.-5.5. 2017 26.4. 2017 16.-19.5.2017
3.I 01.06.2017 02.06.2017 5.6. 2017 6.-7.6.2017 19.6.2017
3.M 01.06.2017 02.06.2017 5.6. 2017 6.-7.6.2017 20.6.2017
3.T 01.06.2017 02.06.2017 5.6. 2017 6.-7.6.2017 ZE6.-8.6.2017 TR 21.6.2017
4.A 21.04.2017 24.04.2017 2.-5.5. 2017 25.4. 2017 FS25.-26.4. 2017 TZB 22.-26.5.2017
4.B 25.04.2017 26.04.2017 2.-5.5. 2017 27.4. 2017 TS22.5.2017 PO(obhajoba MP) 16.-19.5.2017

Tématické okruhy pro maturitní zkoušky 2017 – společná část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Finanční služby , Podnikání

Tématické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání, Finanční služby

Tématické okruhy pro maturitní zkoušky 2017 – profilová část

Finanční služby

Tematické okruhy – Finanční služby

Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání

Tematické okruhy – Účetnictví

Tematické okruhy – Ekonomika a právo

 

Požární ochrana

Schéma maturitní zkoušky

Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany

Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně

Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov

Tématické okruhy – Zdravotní technika

Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

 Tématické okruhy pro maturitní zkoušky 2017 – praktická část

Tématické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tématické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část –  Finanční služby

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana

Maturitní práce s obhajobou – zadání

 

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ