Maturitní a závěrečné zkoušky

Informace k maturitní zkoušce – jaro 2018

Přihláška k maturitní zkoušce

Uzávěrka podání přihlášek k maturitní zkoušce žáky řediteli školy do 1. prosince 2017 (pátek).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018 na tyto dny:

*  11. dubna 2018 (písemná práce z českého jazyka a literatury)

*  2. – 11. května 2018 (pouze v pracovní dny tohoto období)

 

Do 20. dubna 2018 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta.

Všechny maturitní a závěrečné  zkoušky se konají ve společenském obleku.

Předání maturitních vysvědčení proběhne 1. června 2018 ve 14 hod v Konferenčním sále.

Předání vysvědčení a výučních listů proběhne 22. června 2018 ve 14 hod v Konferenčním sále.

Termíny maturitních a závěrečných zkoušek (jaro 2018)

Třída Pedagog. rada Vysvědčení Písemná zkouška Praktická zkouška Ústní zkouška
2.P 23.04.2018 24. 04. 2018 02.-11.05.2018 25. 04. 2018 14.-18.05.2018
3.I 04.06.2018 05. 06. 2018 08. 06. 2018 11.-12. 06. 2018 18. 06. 2018
3.M 04.06.2018 05. 06. 2018 08. 06. 2018 11.-12. 06. 2018 (ML,KO)
11.-13. 06. 2018 (TR)
19. 06. 2018
3.T 04.06.2018 05. 06. 2018 08. 06. 2018 11.-12. 06. 2018 20. 06. 2018
4.A 24.04.2018 25. 04. 2018 02.-11.05.2018 26.-27. 04. 2018 21.-25.05.2018
4.B 25.04.2018 26. 04. 2018 02.-11.05.2018 30.4.2018 TS
23.5.2018 PP (obhajobaMP)
14.-18.05.2018

Termíny opravných maturitních zkoušek (podzim 2018)

Uzávěrka podání přihlášek žáky řediteli školy do 22. 6. 2018.

Do 31. srpna 2018 odevzdají žáci maturitní práce vedoucímu práce a zároveň si zajistí společně s vedoucím práce svého oponenta. Vedoucí práce předá maturitní práci oponentovi do 5. září 2018. Vedoucí a oponent odevzdá posudek maturitní práce do 10. září 2018 žákovi a třídnímu učiteli.

Praktická zkouška – profilová část                                        10. – 11. 9. 2018

Ústní zkouška: – obhajoba MP                                                 12. 9. 2018

- společná a profilová část                                                          13. – 18. 9. 2018

Didaktické testy a písemné práce – společná část           3. – 7. 9. 2018

Zveřejnění termínu a místa konání zkoušek společné části   15. 8. 2018

Předání maturitních vysvědčení – neprodleně po přijetí od CERMATU.

Termíny opravných závěrečných zkoušek (podzim 2018)

Písemná zkouška     4. 9. 2018

Praktická zkouška   5. – 6. 9. 2018 (+ 7. 9. 2018 Truhlář)

Ústní zkouška            17. – 18. 9. 2018

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2018 – společná část

Školní seznam literárních děl

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Finanční služby , Podnikání

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy – Anglický jazyk – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Německý jazyk – Podnikání, Finanční služby

Tematické okruhy – Německý jazyk – Požární ochrana

Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2018 – profilová část

Finanční služby

Tematické okruhy – Finanční služby

Tematické okruhy – Ekonomika a účetnictví

Podnikání

Tematické okruhy – Účetnictví

Tematické okruhy – Ekonomika a právo

 

Požární ochrana

Schéma maturitní zkoušky

Tematické okruhy – Operační řízení a jednotky požární ochrany

Tematické okruhy – Prevence v požární ochraně

Tematické okruhy – Technická služba

Technická zařízení budov

Tematické okruhy – Zdravotní technika

Tematické okruhy – Vytápění a vzduchotechnika

 Tematické okruhy pro maturitní zkoušky 2018 – praktická část

Tematické okruhy – praktická část – Technická zařízení budov

Tematické okruhy – praktická část – Požární ochrana

Tematické okruhy – praktická část –  Finanční služby

Tematické okruhy – praktická část – Podnikání

Maturitní práce s obhajobou – Požární ochrana – jaro 2018

Maturitní práce s obhajobou – zadání

 

Užitečné informace ke státní maturitní zkoušce

Katalog požadavků ČJ

Katalog požadavků MA

Katalog požadavků AJ

Katalog požadavků NJ