Školní metodik prevence

Bc. Hrubý Filip

Telefon: 773 185 971
Email: metodik@sspcb.cz

Konzultační hodiny: kdykoliv individuálně dle předchozí domluvy

Školní metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb. Zejména se věnuje oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Koordinuje tvorbu a realizaci minimálního preventivního programu. Zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů.

Můžete se na něj obrátit v případě, že potřebujete:

  • poskytnout poradenské, informační a metodické služby v oblasti rizikového chování
  • pomoci řešit individuální problémy (alkohol, drogy či jiné závislosti)
  • pomoci, protože se ve škole necítíte bezpečně
  • informovat se o možnostech využití dalších poradenských zařízení

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018

Užitečné odkazy

 

Kontaktní formulář (školní metodik prevence)

Tento kontaktní formulář lze použít anonymně, nebo pokud byste chtěli zaslat odpověď,
vepište do pole „E-mail:“ svoji vlastní emailovou adresu.

Váš e-mail:

Předmět:

Vaše zpráva:


Please leave this field empty.