Studentská rada

Ve školním roce 2014/2015 pokračovala studentská rada v podobném složení, jako v předchozím roce. Zástupci jednotlivých tříd byli pouze ze studijních oborů. Předsedou pro tento školní rok se stal Vít Strouhal z oboru Požární ochrana (3.B). Během roku se opět uskutečnilo několik setkání s vedením školy. Tématem pro tento školní rok bylo hlavně uskutečnění studentské akce Majáles 2016

Ve školním roce 2013/2014 jsme navázali na činnost studentské rady z předchozího roku. Studenti předkládali nápady a diskutovali nad připomínkami, které měly vést k celkovému zlepšení chodu školy. Předsedkyní pro tento školní rok se stala Zuzana Novotná a místopředsedkyní Michaela Dušiovská. Ze studijních oborů byli v každé třídě zvoleni vždy dva členové, kteří ji zastupovali. Z učebních oborů se nám podařilo získat opět jen účast zástupců učebního oboru instalatér. Během školního roku se uskutečnilo několik setkání s vedením školy. Z organizačních důvodů se naše škola tentokrát nezúčastnila školní akce Majáles 2014. V závěru roku se diskutovalo zejména o existenci, funkčnosti studentské rady a organizaci pro příští školní rok.

Ve školním roce 2012/2013 byla po několika ohlasech ze strany žáků zřízena jako pilotní projekt studentská rada. Jako hlavní cíl si zvolila zlepšení komunikace mezi vedením školy, učitelským sborem a studenty.

Po několika počátečních setkáních se doladilo složení studentské rady, termíny setkání a stanovy. Byla domluvena pravidelná setkání vždy první středu v měsíci, první vyučovací hodinu v kinosále školy. Za studijní obory byli v každé třídě zvoleni vždy dva členové, kteří ji zastupovali. Z učebních oborů se nám podařilo pro první rok získat účast jen zástupců oboru instalatér.

Komunikaci s vedením školy zastupoval většinou zástupce rady Petr Sládek společně se zástupkyní předsedy Janou Vilímovou. Oba se této funkci věnovali celý rok s nasazením. Zvláště pak organizaci školní akce Majáles 2013. Během školního roku též Petr Sládek společně s Rudolfem Forgáčem zastupovali naší školu ve studentském parlamentě v Českých Budějovicích.

 

Stanovy Studentské rady