Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitel naší školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 a rozhodl, že ve  druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konat nebudou. Termín pro podání přihlášek ke studiu u všech oborů je stanoven do 19. května 2017.

Počty přijímaných uchazečů a další informace o 2. kole přijímacího řízení

Kritéria 2.kola přijímacího řízení