Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitel naší školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 a rozhodl, že ve třetím kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konat nebudou. Termín pro podání přihlášek ke studiu u všech oborů je stanoven do 23. června 2017.

Počty přijímaných uchazečů a další informace o 3. kole přijímacího řízení

Kritéria 3.kola přijímacího řízení