Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitel naší školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 a rozhodl, že ve čtvrtém kole přijímacího řízení se přijímací zkoušky konat nebudou. Termín pro podání přihlášek ke studiu u všech oborů je stanoven do 30. srpna 2017.

Počty přijímaných uchazečů a další informace o 4. kole přijímacího řízení

Kritéria 4.kola přijímacího řízení