Výsledkové listiny 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
63-41-M/01 Finanční služby Výsledková listina Výsledková listina
39-08-M/01 Požární ochrana Výsledková listina Výsledková listina
36-45-M/01 Technická zařízení budov Výsledková listina Výsledková listina
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria přijímacího řízení

Informace k odvolání

Vyřizování oprávněných žádostí o poskytnutí testových zadání uchazečům
IS Cermat vytvořil webové rozhraní pro zpřístupnění testových zadání a jejich klíčů. Jednotliví uchazeči si tak po přihlášení mohou zkontrolovat příslušný klíč správného řešení ke svému testu. Informace, jak se přihlásit, naleznete na dané webové stránce.
Odkaz na portál pro zpřístupnění testových zadání:
https://vpz.cermat.cz/testy/