Výsledkové listiny 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Maturitní obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
64-41-L/51 Podnikání Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 3. kola přijímacího řízení


Tříleté učební obory

Kód oboru Obor Všichni uchazeči Přijatí uchazeči
36-56-H/01 Kominík Výsledková listina Výsledková listina
33-56-H/01 Truhlář Výsledková listina Výsledková listina
36-67-H/01 Zedník Výsledková listina Výsledková listina

Kritéria 3. kola přijímacího řízení