Výsledkové listiny 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Tříleté učební obory

OBOR STUDIA VÝSLEDKOVÉ LISTINY VŠICHNI UCHAZEČI VÝSLEDKOVÉ LISTINY PŘIJATÍ UCHAZEČI KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Malíř a lakýrník
39-41-H/01
VL_ML3_2018_všichni VL_ML3_2018_přijati kritéria přijímacího řízení
                Truhlář            
33-56-H/01
VL_TU3_2018_všichni VL_TU3_2018_přijati kritéria přijímacího řízení