Výsledky voleb členů do školské rady naší školy

Volba členů školské rady proběhla tajnou volbou dne 7. dubna 2017 za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků a 26. dubna 2017 za pedagogické pracovníky. Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byl zvolen pan Radek Fišer, počet oprávněných voličů byl 433, voleb se zúčastnilo 47 voličů. Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní Ing. Veronika Reitingerová, počet oprávněných voličů byl 62, voleb se zúčastnilo 29 voličů. Za třetího člena školské rady za zřizovatele navrhujeme pana Mgr. Jiřího Žižku. Navržený kandidát s kandidaturou na člena do školské rady souhlasí.